Waterbodemonderzoek

Nederland is een waterland en dat vraagt om onderhoud. Al die kanalen, sloten en rivieren moeten regelmatig worden gebaggerd om problemen te voorkomen voor scheepvaart, waterhuishouding, visserij en recreatie.

Voorafgaand aan de werkzaamheden van de watergangen dient de kwaliteit van de waterbodem te worden bepaald. Een waterbodemonderzoek richt zich op zowel de kwaliteit als kwantiteit van het in een ‘water’ (sloot, plas, rivier, enz.) aanwezige slib. Ook het vaste deel van de waterbodem direct onder het slib behoort tot het onderzoeksgebied van een waterbodemonderzoek.

De Klinker Milieu heeft ervaring in het onderzoeken van de waterbodem van bijvoorbeeld vijvers en poelen, maar ook uiterwaarden en kribvakken en is hiervoor ook erkend (NEN 5720). 
Met onze eigen veldploeg, boot en apparatuur worden de bemonsteringen conform BRL 2003  uitgevoerd.

Op grond van het onderzoek wordt inzicht gegeven in de verwerkingsmogelijkheden van de specie. Dit kan betekenen dat het slib op de kant mag worden gebracht, dat het (tijdelijk) in depot dient te worden geplaatst of dat afvoer naar een stortlocatie aan de orde is.

Afbeeldingen: Waterbodemonderzoek

* Klik op de afbeelding voor een vergroting

Heeft u een vraag met betrekking tot: Waterbodemonderzoek

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!