Verkennend onderzoek Fietslint Zutphen

Vanuit de gemeente Zutphen wordt een fietslint aangelegd door de historische binnenstad van Zutphen. De Klinker Milieu heeft voorafgaand aan de werkzaamheden een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van dit fietslint. Dit onderzoek omvatte het in kaart brengen van de historisch verdachte locaties, het  uitvoeren van bodemonderzoek (toegespitst op de uit te voeren werkzaamheden) en het beoordelen van de resultaten. Hierbij werd zowel rekening gehouden met de bestemming van de eventueel vrijkomende grond als de risico’s van de grondwerkers bij het uitvoeren van de werkzaamheden. 

Ook een project laten uitvoeren?

Contactgegevens
Verkennend onderzoek Fietslint Zutphen
* Klik op de afbeelding voor een vergroting