Onderzoek erosie asbestdak

De Klinker Milieu heeft een asbestonderzoek uitgevoerd op een oud fabrieksterrein in het oosten van het land. In verband met de asbest dakbedekking en gevelbeplating is er in de buurt onrust ontstaan doordat het terrein om het pand gebruikt wordt als speelplaats en parkeerplaats. Door De Klinker Milieu is een plan van aanpak voor onderzoek opgesteld waarbij rekening werd gehouden met de toestand van de goten, stroming van eventueel regenwater en verhardingen ter plaatse. Tijdens het onderzoek is de grond bemonsterd conform protocol 2018. Ook zijn er kleefmonsters genomen van de verharding en het dak en is er veegvuil bemonsterd en geanalyseerd. Door middel van dit gedegen onderzoek kon een helder beeld van de risico’s voor de buurt worden vastgesteld.

Ook een project laten uitvoeren?

Contactgegevens
Erosie Asbestdak
Erosie asbestdak 2
* Klik op de afbeelding voor een vergroting