Noorderhaven Zutphen

In Zutphen wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de aanleg van een nieuwe jachthaven. Het terrein is in het begin van de 20ste eeuw in gebruik geweest als haven binnen het industrieterrein. In de jaren ’70 is de haven gedempt om plaats te maken voor extra oppervlak voor industriële doeleinden. De gedempte haven was door een dijk gescheiden van de IJssel.

Het project is bijna afgerond. Echter voordat de bootjes in de nieuwe haven kunnen varen moet de toegang tot de haven nog worden vrijgemaakt. Door De Klinker Milieu is het te verwijderen materiaal bemonsterd en geanalyseerd. Voor de monstername werd deels gebruik gemaakt van een kraan in verband met de aanwezige puin in de bodem. Met dit onderzoek kan de bestemming van het vrijkomende materiaal bepaald worden en ligt binnenkort de weg open naar de nieuwe Noorderhaven.

Ook een project laten uitvoeren?

Contactgegevens
Noorderhaven Zutphen 2
* Klik op de afbeelding voor een vergroting